Spolupracujeme so všetkými retailovými finančnými inštitúciami na Slovensku. Aj to je jeden z dôvodov prečo Vám vieme poradiť objektívne a zodpovedne. Takto to robíme!

Banky

 • 365.bank, a. s.

 • Československá obchodná banka, a. s.

 • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

 • Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike

 • OTP Banka Slovensko, a.s.

 • Slovenská sporitel'ňa, a.s.

 • Tatra banka, akciová spoločnosť

 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

 • Všeobecná úverová banka, a.s.

Stavebné sporiteľne:

 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

 • Prvá stavebná sporitelňa,a.s.

 • Wüstenrot stavebná sporitelňa, a.s.

Leasingové spoločnosti

 • ČSOB Leasing, a.s.

 • Oberbank Leasing s.r.o.

 • Tatra-Leasing, s.r.o.

 • VÚB Leasing, a.s.

Bankové produkty

 • Hypotekárne úvery

 • Refinančné úvery

 • Spotrebné úvery

Produkty:

 • Stavebné sporenie

 • Stavebné úvery

Leasingové produkty:

 • Leasing vozidiel

 • Leasing strojov a zariadení

Poisťovne

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

 • Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

 • ČSOB Poisťovňa, a.s.

 • Euler Hermes SA, pobočka poisťovne z iného členského štátu

 • Generali Poisťovňa, a.s.

 • Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

 • HDI Versicherung AG pobočka poisťovne z iného členského štátu

 • INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka

 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

 • MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu

 • NN Životná poisťovňa, a.s

 • PREMIUM Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

 • Union poisťovňa, a.s.

 • UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

 • Wüstenrot poisťovňa, a.s. 

Poistné produkty:

 • Životné a úrazové poistenie

 • Investičné poistenie

 • Rizikové poistenie

 • Sporenie a poistenie pre deti

 

 • Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie

 • Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

 • Poistenie zodpovednosti za škodu

 • Cestovné poistenie

 

 • Poistenie podnikateľských rizík

 • Poistenie všeobecnej a profesijnej zodpovednosti

 • Poistenie zamestnancov

DSS (2. pilier) a DDS (3. pilier)

 • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

 • UNIQA d.s.s., a.s. do 15. 1. 2021 AXA d.s.s., a.s.

 • Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky d.s.s., a.s.

 • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

 • VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

 • UNIQA d.d.s. do 15. 1. 2021 AXA d.d.s., a.s.

 • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

 • NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.

 • STABILITA, d.d.s., a.s.

Produkty

 • 2. pilier

 • 3. pilier

 • 3. pilier zamestnávateľská zmluva