Spolupracujeme so všetkými retailovými finančnými ištitúciami na Slovensku. Aj preto Vám vieme poradiť objektívne a zodpovedne. Takto to robíme!

Developeri & RK

Súdni znalci

Banky

 • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky

 • Československá obchodná banka, a. s.

 • Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky

 • OTP Banka Slovensko, a.s.

 • Privatbanka, a.s.

 • Sberbank Slovensko, a.s.

 • Slovenská sporitel'ňa, a.s.

 • Tatra banka, akciová spoločnosť

 • UniCredit Bank Slovakia a. s.

 • Všeobecná úverová banka, a.s.

Bankové produkty

 • Hypotekárne úvery

 • Refinančné úvery

 • Spotrebné úvery

Stavebné sporiteľne:

 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

 • Prvá stavebná sporitelňa,a.s.

 • Wüstenrot stavebná sporitelňa, a.s.

Produkty:

 • Stavebné sporenie

 • Stavebné úvery

Leasingové spoločnosti

 • ČSOB Leasing, a.s.

 • Tatra - Leasing, s.r.o.

 • UniCredit Leasing Slovakia, a.s. 

 • VB LEASING SK, spol. s r.o. 

 • VÚB Leasing, a.s.

Leasingové produkty:

 • Leasing vozidiel

 • Leasing strojov a zariadení

Poisťovne

 • AEGON Životná poisťovňa, a.s.

 • Agra poistovňa

 • AIG Europe Limited

 • Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

 • ASTRA S.A.

 • Atradius Credit Insurance N.V. 

 • AXA pojišťovna a.s.

 • Basler Lebensversicherungs-AG

 • Consumer Finance Holding, a.s. 

 • Coface Austria Kreditversicherung AG 

 • ČSOB Poisťovňa, a.s.

 • D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a.s. 

 • Deutscher Ring Sachversicherungs - AG

 • EULER HERMES CREDIT INSURANCE BELGIUM S.A.

 • Europäische Reiseversicherung AG

 • Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

 • Groupama Garancia poisťovňa a. s.

 • HDI Versicherung AG

 • ING Životná poisťovňa, a.s.

 • KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

 • KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

 • MetLife

 • QBE Insurance (Europe) Limited

 • Union poisťovňa, a.s.

 • UNIQA poisťovňa, a.s.

 • Wüstenrot poisťovňa, a.s. 

 • ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.

Poisťovacie produkty:

 • Životné a úrazové poistenie

 • Sporenie a poistenie pre deti

 • Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie

 • Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

 • Poistenie zodpovednosti za škodu

 • Cestovné poistenie

 

 • Poistenie podnikateľských rizík

 • Poistenie všeobecnej a profesnej zodpovednosti

 • Poistenie zamestnancov