Spôsob ako získať štátny príspevok pre mladých

V súčasnosti môžu mladí ľudia do 35 rokov získať od štátu/banky zvýhodnenú úrokovú sadzbu na hypotéku. Medzi základné podmienky získania nižšej sadzby patrí vek žiadateľa a príjem. V prípade ak žiadateľ splní tieto podmienky, získa úrok nižší o 3 percentá. Nedávno som vybavovala úver pre klientov, pričom sme narazili na situáciu, kedy rovnaké fakty / údaje o klientoch jednotlivé banky vyhodnotili v súvislosti so schválením štátneho príspevku pre mladých odlišne. Povedzme si to tom viac.

Jednalo sa o prípad dvoch žiadateľov – partnerov. Mali záujem o kúpu bytu v hodnote 110.000 EUR, pričom z vlastných zdrojov vedeli pokryť čiastku 15.000 EUR. Na zvyšnú časť – 95.000 sme potrebovali vybaviť hypotéku. Zábezpeka mala byť v tomto prípade kupovaná nehnuteľnosť.

Štátny príspevok pre mladých môže byť poskytnutý iba žiadateľovi, ktorého hrubý mesačný príjem za rok 2013 je pod hranicou 1067,30 EUR (platí od 1.7. – 30.9. 2014). V prípade dvoch žiadateľov sa príjmy sčítavajú, ale zároveň sa aj hranica posúva na dvojnásobok, t.j. sumu 2134,60 EUR. U mojich klientov partnerka svoju hranicu maximálneho príjmu spĺňala, ale spolu – ako pár mali príjem vyšší ako 2134,60 EUR. Tento fakt je pre túto situáciu kľúčový. Pozrime sa na to aké riešenie ponúkali v tom čase banky:

  • Neschválenie štátneho príspevku na celý úver, t.j. klienti by dostali úver za štandardných podmienok – bez štátneho príspevku. Nie dobré riešenie pre mojich klientov.

  • Schválenie štátneho príspevku na čiastku 50.000 EUR (v zmysle zákona). Na zvyšnú časť úveru – 45.000 štandardný úrok banky. Lepšie riešenie pre mojich klientov. Úver poskytla klientom Tatra banka, pričom v rámci úverovej zmluvy bol žiadateľom a zároveň dlžníkom partnerka a partner (s vyšším príjmom) bol v roli ručiteľa.

Voľbou správnej banky sa klientom podarilo ušetriť mesačne viac ako 70 EUR, čo poteší každý mladý pár, bez ohľadu na výšku ich príjmu :)

P.S. V tejto súvislosti môžete ako klienti taktiež zvážiť ponuku napríklad od VÚB Banky, ktorá nad rámec sumy 50.000 EUR ponúka klientom zľavu na úroku vo výške 1 percento na sumu, ktorá predstavuje hodnotu 70 percent hodnoty nehnuteľnosti mínus 50.000, t.j. ak nehnuteľnosť stojí 100.000 EUR, tak na sumu 50.000 platí zľava 3 percentá a na sumu 20.000 platí zľava 1 percento.

Všetky vyššie uvedené informácie môžu byť kedykoľvek predmetom zmeny, preto vždy je potrebné aby si klient overil detaily a možnosti aktuálnych ponúk všetkých bánk.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Connect
  • Google+ Long Shadow
  • Facebook Long Shadow
  • LinkedIn Long Shadow
  • Twitter Long Shadow