ÚvodPoistenie firiemPoistenie príjmov

Poistenie príjmov

Na poistenie firemného majetku, chrániace aktíva firmy, neoddeliteľne nadväzuje poistenie príjmov, ktoré nahradia vašej firme straty spojené s výpadkom výroby alebo služieb.

Poistenie prevádzkových strát spojených s obmedzením alebo prerušením prevádzky je 1 z 3 základných druhov firemného poistenia, toho najviac podceňovaného na Slovensku. Hoci v prípade väčšej škody zvyčajne rozhoduje o prežití firmy, má ho uzavreté iba 11 % firiem.

Zaraďte svoju firmu medzi tie prezieravé a poraďte sa s poisťovacími maklérmi v INSIA o možnostiach poistenia príjmov pre vaše podnikanie. Budete prekvapení možnosťami ochrany a priaznivou cenou tohoto poistenia.

Poistenie výpadku prevádzky

Pomerne malá škoda na majetku firmy môže spôsobiť niekoľkodňové zastavenie výroby a následné mnohomiliónové straty. Výroba sa však môže zastaviť aj v prípade, keď na majetku firmy škoda vôbec nevznikne. Výpadok totiž môže nastať u odberateľa vašich výrobkov, dodávateľa polotovarov či dokonca výpadkom dodávky elektriny, plynu alebo vody. Poisťovňa v prípade škody nahradí predovšetkým fixné náklady, ktoré podnik musí platiť (mzdy, odvody, splátky lízingu atď.), aj keď nevyrába. Dojednáva sa zvyčajne aj poistenie ušlého zisku.

Poistenie prerušenia prevádzky je možné uzavrieť proti rovnakým nebezpečenstvám, na aké je uzavreté poistenie majetku, teda predovšetkým proti požiaru, povodni alebo ostatným živelným nebezpečenstvám, ale aj proti krádeži, alebo pre prípad havárie na strojonom či elektronickom zariadení. Špecifickým typom poistenia je strata predpokladaného zisku v dôsledku stavebnej havárie a oneskorenia začatia prevádzky (tzv. poistenie ALOP).

Poistenie zvýšených nákladov

V niektorých oblastiach podnikania možno po vzniku škody pokračovať v podnikateľskej činnosti len v prípade vynaloženia osobitných nákladov. Napríklad pri zaplavení elektrickej rozvodne je možné prenajať si dieselový agregát ako náhradný zdroj energie a v plnej alebo obmedzenej miere pokračovať v činnosti. Z poistenia zvýšených nákladov sa potom platia náklady na prenájom a spotrebu paliva. Podobne je možné napríklad kancelársku prevádzku v prípade požiaru rýchlo presťahovať do náhradných priestorov a tam pokračovať v činnosti.

Každá firma je individuálna a má iné potreby správneho nastavenia poistenia zvýšených nákladov pri obmedzení alebo prerušení prevádzky. Kontaktuje poisťovacích maklérov v INSIA, ktorí vám pomôžu pri analýze rizík prerušenia prevádzky a odporučia vhodnú poistnú ochranu.

Poistenie ušlého nájomného

Ak sa prenajatý byt alebo nebytový priestor stane nepoužiteľný v dôsledku požiaru, povodne alebo inej škody, nemusí nájomník hradiť majiteľovi za priestor dohodnutý nájomné. Majiteľ nehnuteľnosti potom musí riešiť opravu budovy a ešte mu bude chýbať pravidelný príjem z nájomného. Pre tieto prípady bol pripravený špeciálny variant poistenia prerušenia prevádzky nazvaný poistenie ušlého nájomného.

Najmä v prípade, že majiteľ budovy spláca úver banke alebo využíva nájomné na financovanie inej činnosti, je poistenie ušlého nájomného nevyhnutnou súčasťou poistenia samotnej nehnuteľnosti.