ÚvodPoistenie firiemPoistenie zamestnancov

Poistenie zamestnancov

Rôzne druhy poistenia možno s výhodou využiť ako benefity pre zamestnancov vašej firmy. Skupinové poistenie rizikového typu možno zase pre zamestnancov dohodnúť s veľkou zľavou vďaka úspore administratívy poisťovne oproti individuálne uzavieranému poisteniu.

Životné poistenie s príspevkom zamestnávateľa

Moderné flexibilné produkty životného poistenia, ktoré presne zodpovedajú daňovému zvýhodneniu u zamestnávateľa aj zamestnanca, sú častým nástrojom motivácie a stabilizácie zamestnancov. Pre svoju ekonomickú výhodnosť je príspevok zamestnávateľa na toto poistenie medzi firmami veľmi obľúbený ako súčasť programu zamestnaneckých výhod.

Využite aj vo vašej firme zamestnanecký program životného poistenia s príspevkom zamestnávateľa a nechajte si u špecialistov na zamestnanecké programy v INSIA spočítať daňové úspory firmy a zamestnancov v porovnaní s bežne platenou mzdou.

Skupinové úrazové poistenie

Výhodou skupinového úrazového poistenia zamestnancov firmy je predovšetkým výrazne nižšia cena poistenia vďaka veľkému zjednodušeniu administratívy pre poisťovňu, a tým aj zníženie administratívnych nákladov. Poistenie môže byť v platnosti len počas výkonu pracovnej činnosti alebo na 24 h denne, čím firma poskytuje zamestnancom ďalšiu výhodu. Poistné zmluvy sa uzatvárajú individuálne, a preto môžu byť jednotlivé zložky úrazového poistenia nastavené úplne podľa požiadaviek klienta.