ÚvodPoistenie firiemPoistenie vozidiel

Poistenie vozidiel

Tisíce firiem už zverili starostlivosť o poistenie svojich firemných automobilov do rúk špecialistov v INSIA. Aj pre vaše autá preto dokážeme nájsť dobré poistenie za najnižšiu cenu na poistnom trhu, pretože sme významným partnerom všetkých poisťovní. Postaráme sa aj o všetku administratívu, zelené karty a likvidáciu poistných udalostí!

Povinné zmluvné poistenie

Či už máte vo firme osobný automobil, motocykel, traktor, autobus alebo ťahač, potrebujete lacné
a spoľahlivé poistenie
zodpovednosti z prevádzky vozidla (tzv. povinné zmluvné poistenie). Nezabúdame ani na pripoistenie čelného skla, ktoré patrí medzi najviac ohrozené časti vozidla.

Pre väčšiu firmu iste využijete možnosť skupinového (tzv. flotilového) poistenia, so zníženou administratívou a ešte výhodnejšou cenou! Prenechajte starostlivosť o poistenie svojich vozidiel skúseným maklérom v INSIA a presvedčte sa sami, ako si poisťovne cenia spoluprácu s najväčšou sieťou maklérov na trhu.

Havarijné poistenie

Investícia vložená do firemných vozidiel je pre vás dôležitá. Každý deň sa stane viac ako 200 dopravných nehôd! Ak sa snažíte dobre ochrániť svoje investície, zvoľte si ako spoľahlivého partnera poisťovacích maklérov v INSIA! Vhodným zostavením poistiek od rôznych poisťovní vieme zabezpečiť kompletnú ochranu hodnoty vašich automobilov až do 100 % obstarávacej ceny!

Havarijné poistenie má celý rad parametrov, ktoré dokážeme nastaviť tak, aby sme pre vaše firemné autá vybrali na celom poistnom trhu ten najlepší pomer medzi cenou a kvalitou služieb poisťovnepri riešení škôd. Postaráme sa samozrejme aj o nutnú administratívu.

Úrazové poistenie

Vieme, že sa snažíte jazdiť bezpečne. Bohužiaľ, stále sú okolo nás vodiči, ktorí denne hazardujú so zdravím nevinných ľudí okolo seba. Preto má v poistení vozidiel svoje pevné miesto aj úrazové poistenie prepravovaných osôb (tzv. poistenie sedadiel). 

Na ochranu osôb vo firemných autách kladieme v INSIA vysoké nároky.  Zaistite si aj vy pre seba a svojich zamestnancov úrazové poistenie sedadiel, ktoré pomerom ceny k limitu plnenia nemá na trhu konkurenciu!

Asistenčné služby

Garancia pomoci motoristom v núdzi. Tak je možné zhrnúť tento druh poistenia, ktorý zabezpečí pomoc v prípade nehody, poruchy vozidla, defektu pneumatiky, pri nedostatku paliva, či pri vybití batérie. Asistenčná centrála zabezpečuje aj náhradu ubytovania alebo dopravu posádky a vozidla späť do SR v prípade udalosti v zahraničí. 

Makléri v INSIA majú dlhoročné skúsenosti s množstvom poistných udalostí klientov mnohých poisťovní, a preto vám vedia odporučiť asistenčné služby, ktoré naozaj fungujú. Pomôžeme vám vybrať také poistenie asistenčných služieb, ktoré rozsahom služieb a limitmi plnenia splní vaše predstavy o kvalitnej pomoci v prípade núdze

Právna ochrana

S prevádzkou áut je spojených veľa nepredvídateľných situácií, kedy oceníte pohotovú a kvalifikovanú radu alebo pomoc „svojho“ právnika. Preto je tu poistenie právnej ochrany. Od riešenia otázky zavinenia dopravnej nehody, priestupkového alebo trestného konania, cez spory s poisťovňami alebo dohadovanie sa s autoservisom o záručnej oprave.

Dopravným firmám zabezpečíme rozšírenie poistenia právnej pomoci o riešenie sporov pri poškodení nákladu. Ak sa dostanete po nehode do sporu s dopravnou políciou, najmä v zahraničí, je pohotová pomoc „právnika na telefóne“ veľakrát doslova záchranou. Využite aj vy túto jedinečnú službu zaisťujúcu pokoj pre vaše podnikanie a skutočnú ochranu vašich oprávnených nárokov pri právnych sporoch.

Zodpovednosť dopravcu

Ak vykonávate prepravu tovaru za odplatu, vzniká vám zo zákona zodpovednosť za škody spôsobené na tomto tovare počas prepravy. Pri medzinárodnej doprave sa táto zodpovednosť riadi pravidlami dohovoru CMR. Pri preprave tovaru vzniká veľa škôd, a preto je poistenie zodpovednosti dopravcu spravidla základnou súčasťou poistnej ochrany každej firmy v tomto odbore. 

Veľmi často vyžadujú doklad o poistení zodpovednosti dopravcu aj vaši zákazníci. Ak vykonávate tzv. kabotáž (vnútroštátna preprava na území iného štátu), potom je v niektorých susedných krajinách toto poistenie dokonca povinné. 

Poisťovací makléri v INSIA vám zaistia nielen kvalitné poistenie zodpovednosti dopravcu za optimálnu cenu, ale hlavne poradia, ako nastaviť parametre poistnej zmluvy a jej administratívu. Samozrejmou súčasťou našich služieb je aj odborná pomoc pri riešení poistných udalostí.

Poistenie nákladu

Poistenie nákladu, teda poistenie vlastných vecí (spravidla zásob), prepravovaných vlastnými alebo požičaným vozidlami sa občas zamieňa s poistením prepravy zásielok. Hoci ide aj o poškodenie vecí pri preprave, je to úplne iná kategória poistenia. 

Poradíme vám, či je poistenie nákladu vôbec pre vašu firmu vhodné a ak áno, odporučíme najvhodnejší variant poistenia a nastavenia limitov súm v poistnej zmluve. Starostlivo vás zoznámime s požiadavkami na zabezpečenie proti odcudzeniu, aby v prípade škody nedošlo k tomu, že poisťovňa zamietne jej uhradenie.

Poistenie čelného skla

Doteraz neexistovala na slovenskom poistnom trhu ani jedna poisťovňa, ktorá by bola ochotná pristúpiť a zrealizovať produkt samostatné poistenie čelného skla auta. V súčasnosti poisťovne škody na čelnom skle kryjú v základnom havarijnom poistení (so základnou spoluúčasťou) a vo vybraných poisťovniach sa dá pripoistiť škoda na čelnom skle so zníženou alebo nulovou spoluúčasťou.

Na trhu je havarijne poistených len 25 % motorových vozidiel, zvyšok sú autá, teda celých 75 % havarijné poistenie nemá! V dnešnej dobe, keď poisťovne začínajú pravidelne uplatňovať penále tzv. malusy a podrobne kontrolujú škodové udalosti, dochádza k situáciám, keď skutočný vinník popiera svoju vinu z obavy zdraženia vlastnej poistky. V takom prípade poškodenému nezostáva nič iné, než vzniknutú škodu uhradiť na vlastné náklady. Toto nečestné správanie sa vinníka tak poškodenému často spôsobuje značné finančné a časové nepríjemnosti, pretože poisťovňa vinníka odmieta uhradiť vzniknutú škodu.